Factuur ingdiend, Advia factoring start direct

Factoring

Bevindt u zich in België? Neem dan contact op met ADVIA België

”ADVIA VERSTREKT BEDRIJFSFINANCIERING OP BASIS VAN BETAALGEDRAG EN NIET OP BASIS VAN UW JAARCIJFERS”

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering.

Wij financieren 90% van de factuurwaarde inclusief BTW. 

De Relatie met uw debiteur blijft zoals deze nu is. De overige 10% ontvangt u direct nadat de factuur is voldaan, daarvan wordt een minimale factorfee ingehouden. 

Als relatief nieuwe financieringsvorm wint factoring steeds meer terrein ten opzichte van traditionele bancaire financiering, zoals rekening courant. 

Verbeterde liquiditeit

Het bekendste voordeel van factoring. 

Na het uploaden van uw factuur ontvangt u direct uw geld.

uw werkkapitaal krijgt daarmee een injectie. 

Flexibele bestedingsruimte: uw bestedingsruimte groeit mee met uw omzet. 

Biedt betere betaaltermijnen: Wij hanteren een uiterste betaaltermijn van 90 dagen. een gunstige betaalvoorwaarde voor uw klanten. 

Kies de juiste financiering

Met ons zit je goed

Kapitaal

U beschikt direct over kapitaal voor investeringen of voor verdere groei van uw onderneming.

Administratie

Uw huidige administratie wijzigt niet en ook uw factuurstelsel blijft ongewijzigd.

Geen schuld

U gaat geen schuld aan, het is immers uw eigen geld dat u ontvangt. En u verzekert zich van een constante cashflow, daarnaast biedt factoring zekerheid.

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering.

Wij financieren 90% van de factuurwaarde inclusief BTW. 

De Realtie met uw debiteur blijft zoals deze nu is. De overige 10% ontvangt u direct nadat de factuur is voldaan, daarvan wordt een miniamale factorfee ingehouden. 

Als relatief nieuwe financieringsvorm wint factoring steeds meer terrein ten opzichte van traditionele bancaire financiering, zoals rekening courant.